fbpx

古皓文 /教練

專長
專項/
柔道、角力、總合格鬥、肌力體能​訓練
經歷
經歷/
2012年 全國菁英盃角力錦標賽 55公斤 冠軍
2012年 亞洲青年角力錦標賽 當選國手
2013年 全國運動會 角力 60公斤 第三名
2014年 全國柔道大專甲組 66公斤 第二名
2015年 全國柔道大專甲組 66公斤 第一名
2017年 全國運動會 柔道 66公斤 第五名
2019年 全國運動會 柔道 66公斤 第五名
2019年 今源盃 格鬥柔術 62公斤 第一名
2018年 全民運動會 沙灘角力 60公斤 第三名
2020年 WOTD ETD03業餘綜合格鬥 雛量級 優勝
2022年 成吉思汗盃 第四屆 綜合格鬥 第二級 65公斤 亞軍

Copyright   |  Setup by Eidea.