fbpx

Articles tagged with: 俄羅斯壺鈴

華喜 教練

【種子教練培訓教官】

教學/
古亭館

專項/
俄羅斯壺鈴、TRX、肌力與體能訓練、體態雕塑
專項運動員體能規劃、散打、中國摔跤、俄羅斯桑搏

經歷/ 
俄羅斯體育大學畢業
2019 歐洲盃中國式摔跤 75kg量級 冠軍
2018 保定中國式摔跤國際邀請賽 第三名
2017 中國式摔跤世界盃全國性選手代表選拔賽 第一名
2014 世界盃中國摔跤 季軍
2012 國際中國式摔跤大賽 義大利 亞軍
2011 俄羅斯摔跤全國公開賽  冠軍

玉真 教練

【種子教練培訓教官】

教學/
古亭館

專項/
兒童體適能、樂齡輕適能、個人體態雕塑,
體操、TRX、壺鈴,fitball、養生太極拳、Pilates。

經歷/
西伯利亞奧運體操學校畢業
西伯利亞體操代表隊隊員
2007年-西伯利亞克麥羅沃區體操比賽-冠軍
2008年-西伯利亞體操比賽-冠軍
2011年-西伯利亞學生運動比賽-冠軍
2012年-西伯利亞學生運動比賽-亞軍

Copyright   |  Setup by Eidea.